Pastorius

Andrej Sidor

Tarnauja pastoriumi bažnyčioje „Šviesa pasauliui“ Minske, Baltarusijoje. Bendruomenė priklauso bažnyčių sąjungai „Naujasis gyvenimas“, kurioje Andrej Sidor yra atsakingas už naujų bažnyčių steigimą. Minsko centre bažnyčia „Šviesa pasauliui“ organizuoja evangelizacines šeimų šventes (su vietinės valdžios leidimu!).